+421 903 222 093

Zateplenie hál

Haly dodávame s efektívnymi variantmi zateplenia podľa konkrétnych požiadaviek ako sú:


  • Tepelný odpor R*m2 K/W+
  • Požiarna odolnosť
  • Záklop izolácie ( pohľadová časť interiéru )

Najdôležitejší faktor zateplenia je zvoliť správny typ a skladbu izolácie. Nejedná sa konkrétne o oblúkové haly a oceľové stavby ale všeobecne o všetky stavby.

K nášmu systému používame dva druhy izoláci:

  • Minerálna izolácia
  • PUR izolácia
Odporúčaná  hrúbka  izolácie: Minerálna izolácia od 100 do 250mm
PUR izolácia od 50 do 200mm

Minerálna izolácia musí splňať dôležité parametre ako sú udržitelnosť svojho tvaru a objemu počas životnosti stavby, aj pri zmene teploty a dodržať hydrofobizáciu v celom priereze. K zatepleniu našich hál používame izolačné materiály vyššej rady, ktoré spĺňajú potrebné parametre napr. MPN-KNAUF INSULATION.

Minerálna izolácia je prekladaná vždy v dvoch vrstvách. To znamená, že ak chcete dosiahnuť hrúbku 100 mm, jej skladbu tvorí 2 x 50mm hrúbky izolácie. Týmto postupom sa prekladajú spoje izolácie a tvorí sa ucelený celok bez tepelných mostov a úniku tepla. V priestore medzi plášťom haly a izoláciou je vynechaný priestor 50 -100 mm, v ktorom cirkuluje vzduch, nasávaný ventilačnou tubínou otvormi na spodnej časti haly. Týmto postupom sa zabraňuje tvoreniu kondenzácie medzi izoláciou a pláštom haly.

Ventilačná turbína využíva ekologický prírodný zdroj energie-vietor, súčasne termodynamický vztlak a za určitých podmienok stúpajúci teplý vzduch.

Polyuretánová izolácia sa v dnešnej dobe dostala do popredia v izolačných materiáloch. V roku 2015 sme sa zapojili do projektu – návrh a samotná realizácia energetického zhodnocovania budov pod  názvom PUR  SPAN. Navrhli sme a realizujeme samonosné  oblúkové haly so skladbou PUR izolácia. Izolácia sa aplikuje strojovo  priamo na plášť haly z interiéru.

purizolacia12321

K uzavretiu (záklopu ) izolácie môžeme použiť materiály podľa potreby a kreativity.

Montáž záklopu je vždy zhotovená suchým procesom.


Najčastejšie používané materiály:

  • Pohľadový trapézový plech
  • PVC obklad
  • Lamely a kazety
  • Akustické kazety
  • SDK systém

PUR izolačné práce dodávame aj individuálne.