Multihaly

Spojte sa s nami

Máte otázku?

Vyplňte formulár alebo nás kontaktujte telefonicky či e-mailom.

 

  • Mobil
   Mobil

   +421 903 222 093

   +421 903 222 667

  • E-mail
   E-mail

   info@multihaly.sk

  heading-icon

  Sídlo spoločnosti

  Fakturačné údaje

  MULTIHALY.SK,s.r.o.
   
  Kuzmányho 8
  010 01 Žilina
  Slovenská republika
   
  IČO: 45527725
  DIČ: 2023024850
  IČ DPH: SK2023024850
   
  Bankové spojenie: SLSP Martin
  Číslo účtu: 0353431113/0900
  IBAN: SK3409000000000353431113
  SWIFT: GIBASKBX
   
  Reg. OR Obchodný súd Žilina,
  oddiel SRO , vložka číslo 52797/L

  We Build Building and Great Homes.

  We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

  Get in touch

  (+380) 50 318 47 07

  65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

  Facebook YouTube